ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Στον διαγωνισμό για βιολογικό καθαρισμό του Andiyaman στην Τουρκία, 180.000 ισοδύναμων κατοίκων, αναδείχθηκε προσωρινός μειοδότης η Κ/ξία ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.…
Συμβάσεις συνολικού ύψους 50 εκατ. ευρώ υπέγραψαν οι εταιρείες του ομίλου ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ το φθινόπωρο του 2012. Με την υπογραφή των συμβάσεων αυτών ο όμιλος…

NEA EΡΓΑ

Η ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε., ανέλαβε την μελέτη και κατασκευή του έργου, προϋπολογισμού με Φ.Π.Α 13.500.000,000 ευρώ. Η επεξεργασία των λυμάτων θα γίνει με την μέθοδο…
Η σύμβαση υπογράφηκε μεταξύ της ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ E.S. A.E. και της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Το έργο αποτελείται από προκατασκευασμένες μονάδες με τεχνολογία…